Kari Frid. Esam narsūs ir drąsūs

Kari Frid. Esam narsūs ir drąsūs

Kari Frid – Bergeno (Norvegija) Valdorfo mokyklos mokytoja, gydančioji pedagogė, lektorė valdorfo mokytojų rengimo kursuose ir seminaruose.

Paskaita vyko nuotoliniu būdu, balandžio mėnesį. Pateikiame lietuvišką vertimą.

KARI FRID
Niekada nesu kalbėjusi su prietaisu, tik matydama paveikslėlius – tai man labai nauja. Viskas man nauja. Bet gyvenime mes visą laiką turime mokytis naujų dalykų. Taigi aš pamėginsiu ką nors pasakyti.

Manęs paprašė ką nors pasakyti apie šiandienos situaciją. Dabartinė situacija visame pasaulyje viską keičia ir daro poveikį kiekvienam žmogui, ypač Vakarų pasaulyje. Taigi, visame pasaulyje kalbama apie koroną. Mums sakoma, kad yra iškilęs labai didelis pavojus, vyksta labai sudėtingi ir pavojingi dalykai, ir kalbama taip, tarsi norima apsaugoti žmones nuo mirties. Tai yra pirmasis argumentas: „mes norime apsaugoti žmones, kad jie nemirtų, ir darome dėl to viską, ką galime“. Tai yra pirmas argumentas, kurį išgirstame, ir neįmanoma jam prieštarauti, visi su juo sutinka. Read more