Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos 11-12 klasių ugdymo gairės

1. Formuojamos motyvuotų mokytis, už savo mokymąsi atsakomybę prisiimančių ir priėmimo kriterijus atitinkančių mokinių klasės.

2. Personalizuotas ugdymas.
Kiekvienas mokinys turi mentorių, kuris jam padeda išpildyti privalomąjį ugdymosi programos turinį, išsikelti individualius ugdymosi tikslus, nusimatyti mokymosi strategijas ir įsivertinti pasiekimus.
Mokytojai-mentoriai aktyviai bendradarbiauja, dirba komandoje, aptaria ugdymo strategijas ir organizuoja ugdymui palankiausias sąlygas.

3. Visuminis ugdymas išlieka prioritetas.
Didelė ugdymosi turinio dalis integruota, dalį veiklų sudaro projektai: vienuoliktos klasės brandos darbas, socialinė praktika, meno kelionė, meninės Žibintų šventės dalies išpildymas, geodezinė praktika. Ugdymosi programoje lieka daug menų ir bendrakultūrinių disciplinų. Brandos egzaminai ir kitos patikros yra svarbūs kaip įsivertinimo ir pasiekimų pasitikrinimo priemonės.

4. Mokantis gamtos ir socialinių mokslų galima rinktis programą, kurios didžioji dalis yra patyriminė, arba išplėsti ją lankant specializuoto turinio pamokas. Mokantis lietuvių kalbos ir matematikos galima rinktis bendrąjį arba išplėstinį kursą. Humanitarinėse disciplinose pirmenybė teikiama ne turinio apimčiai, o gyliui.

5. Mūsų tikslas – padėti vaikams pasiruošti brandos egzaminams, o kartu puoselėti emociškai saugią atmosferą ir gerbti kiekvieną vaiką tokį, koks jis yra. Taip pat siekiame ugdyti individualius mokinių talentus ir gebėjimus, padėti jiems atskleisti savo žmogiškąjį potencialą.