Kai reikia pagalbos šeimai

Kai reikia pagalbos šeimai. Pagalbos vaikui įstaigų rodyklė

1. Kompleksinės pagalbos paslaugos šeimai

Vilniaus miesto savivaldybė teikia kompleksinę pagalbą Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kasdieniame gyvenime susiduriančias su įvairiais iššūkiais ir sunkumais, tėvus, susiduriančius su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais ir kt. Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai . Paslaugų grupės:

  • Pozityvios tėvystės mokymai: pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas; saugaus prieraišumo mokymai, specializuoti mokymai tėvams auginantiems 1–3 metų vaikus, specializuoti mokymai tėvams auginantiems paauglius.
  • Psichologinė, socialinė pagalba: individualios psichologo konsultacijos, grupinės konsultacijos, šeimos konsultacijos, socialinio darbuotojo konsultacijos, specializuoti saugumo mokymai 7-14 m. vaikams, emocinė pagalba vaikams, individualios konsultacijos paaugliams, grupinės konsultacijos paaugliams, kūno ir minčių atpalaidavimo užsiėmimai.
  • Mediacijos paslaugos skyrybas išgyvenančioms šeimoms.

Paslaugas teikia šios organizacijos:

Dėl kompleksinių paslaugų šeimai gavimo kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro Bendruomeninius šeimos namus, kurių darbuotojai konsultuoja šeimas dėl kompleksiškai teikiamų paslaugų, atliks šeimos poreikių/problemų identifikavimą ir nukreips šeimas į paslaugų teikėjus >>>

Daugiau informacijos gali suteikti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinė darbuotoja Vilma Kudarauskienė, tel. nr. 8 683 83635, vilma.kudarauskiene@spcentras.lt.

2. Psichologinė pagalba vaikui

Dėl vaiko sunkumų gana universaliai galima kalbėtis su psichologu arba vesti vaiką pas psichologą konsultacijoms, tačiau tėvų ar globėjų dalyvavimas šiame procese taip pat svarbus.

Psichologinė pagalba Vilniuje prieinama per kompleksines pagalbos šeimai paslaugas Vilniaus m. savivaldybėje (žiūrėkite 1 skyrių aukčiau).  Paslaugos nemokamos.

Psichikos sveikatos centruose (prie poliklinikų) teikiamos nemokamos psichologo, psichiatro konsultacijos. Juose reikia ieškoti vaikų psichoterapeutų ar psichologų. Paslaugos nemokamos.

Pagalbos galima kreiptis ir į privačius psichologus, psichoterapeutus. Renkantis specialistą pasidomėkite jo kvalifikacija, išsilavinimu. Patikimų specialistų kontaktus galima rasti Lietuvos psichologų sąjungos puslapyje www.psichologusajunga.lt . Psichologai yra įsipareigoję laikytis profesinės etikos. Paslaugos mokamos.

Krizių įveikimo centas teikia psichologines konsultacijas suaugusiems ir paaugliams. Pirmoji konsultacija – nemokama, tolesnės už socialinę kainą. Galima kreiptis be išankstinės registracijos – www.krizesiveikimas.lt

Atmintinės tėvams apie vaikų emocinę sveikatą: pagalbasau.lt/patarimai-tevams

Dėl mokinio emocinio ugdymo poreikių ir galimų sprendimų galima konsultuotis su mokyklos psichologe-asistente Ona M. V., ona@zaliojimokykla.lt ir mokyklos socialine pedagoge Daiva S. daiva@zaliojimokykla.lt

3. Pagalba vaikams, turintiems mokymosi sunkumų

Vilniaus m. pedagoginė psichologinė tarnyba (www.vilniausppt.lt).

  • Atlieka specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.
  • Konsultuoja tėvus/globėjus ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais.
  • Konsultuoja tėvus/globėjus mokytojus, specialistus dėl specialiosios psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo.
  • Konsultuoja vaikus dėl mokymosi, psichologinių, asmenybės problemų.

Reikalingas mokyklos arba šeimos gydytojo siuntimas. Paslaugos nemokamos.

4. Pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų

Šeimos gydytojas gali siųsti visapusiam vaiko raidos įvertinimui ir visos specialistų komandos ambulatoriniam ir stacionariam gydymui Vaiko raidos centre. Centras teikia pagalbą vaikams su raidos, psichikos ir elgesio sutrikimais, taip pat patyrusiems prievartą ir smurtą, vaikams (www.vaikuligonine.lt).  Dauguma paslaugų nemokamų.

Kardiolitos privačiame Vaiko raidos ir emocinės sveikatos centre teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos 2-18 metų vaikams, turintiems raidos, emocinių ir elgesio sutrikimų (www.kardolita.lt). Paslaugos mokamos.

5. Pagalba vaikams, turintiems raidos sunkumų

Dienos socialinės globos centras „Čiauškutis“ priima 2-11 metų amžiaus vaikus, turinčius įvairius raidos sutrikimus ir teikia kompleksinę pagalbą. Paslaugos mokamos.

Asociacija „Kitoks vaikas“ (www.kitoksvaikas.lt ) vienija autizmo spektro ir elgesio sutrikimą turinčių vaikų šeimas, pedagogus ir specialistus intervencijai į sutrikimą naudojančius ABA terapiją. Paslaugos mokamos.

Pagalbą šeimos auginančioms vaikus, turinčius Dauno sindromą teikia žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija „Saulytės“ (www.saulytes.lt). Paslaugos mokamos.

Tėvus, auginančius vaikus su autizmo spektro ir kitais raidos sutrikimais vienija, teikia informaciją ir organizuoja įvairią pagalbą Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ (www.lietausvaikai.lt).

6. Anoniminė pagalba telefonu

Nemokama ir konfidenciali emocinė pagalba, teikiama specialiai tam apmokytų savanorių:

  • Jaunimo linija 8 800 28888 (visą parą) (www.jaunimolinija.lt)
  • Vaikų linija 116111 (kasdien nuo 11 iki 23 val.) (www.vaikulinija.lt)
  • Tėvų linija – konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12 ir su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. Specialistai pasirengę padėti tėvams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jei reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

7. Vaiko teisių apsauga

Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
Faksas 211 2568, el. p. vaikut@vilnius.lt
http://www.vilnius.lt/