Asociacija Žalioji Valdorfo Bendruomenė

Asociacija Žalioji Valdorfo bendruomenė yra Žaliosios mokyklos ir Žaliojo darželio tėvus bei pedagogus vienijanti organizacija. Ši organizacija yra Žaliosios mokyklos ir Žaliojo darželio savininkė bei valdytoja. Ji įsteigta 2020 m. rugsėjo mėn.

Asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė nariu gali būti vienas (vyresnis nei 18 metų) šeimos atstovas arba abu šeimos atstovai (sutuoktiniai, partneriai) kartu.

Žaliosios Valdorfo bendruomenės narys turi teisę:

  • dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  • naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis,
  • susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą,
  • rinkti (skirti) ir atšaukti asociacijos valdymo organų narius bei Žaliosios mokyklos ir Žaliojo darželio valdymo organų narius, asociacijos įstatuose nustatyta tvarka,
  • kandidatuoti į asociacijos valdymo organus,
  • bet kada išstoti iš asociacijos.

…bei keletą pareigų:

  • laikytis asociacijos įstatų ir veikti siekiant juose numatytų tikslų,
  • vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų sprendimus,
  • dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose, kurie nesant poreikio susitikti gyvai, asociacijos Administravimo grupės kvietimu vykdomi elektroninėmis ryšio priemonėmis,
  • mokėti nario mokestį Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkoje nustatyta tvarka ir terminais.

Asociacijos nario mokestis yra 1800 Eur per metus. Metinį nario mokestį galima mokėti visą iš karto per mėnesį nuo finansinių metų pradžios arba lygiomis dalimis kas mėnesį per 9 mėnesius (sausis-gegužė ir rugsėjis-gruodis) iki einamojo mėnesio 15 d.
Jeigu asociacijos nariais yra du vienos šeimos atstovai (sutuoktiniai, partneriai) jiems metinis nario mokestis dalinamas per pusę po 900 Eur.
Asociacijos narys gali pasirinkti mokėti ir didesnį metinį nario mokestį įformindamas savo sprendimą raštu ir pateikdamas jį Administravimo grupei.
Asociacijos Administravimo grupė savo sprendimu gali sumažinti konkretaus nario metinį nario mokestį atsižvelgdama į nario prašymą.

Asociacijos nario mokestis mokamas į asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą.

Asociaciją Žalioji Valdorfo bendruomenė valdo visi asociacijos nariai per visuotinį narių susirinkimą. Asociacijos kolegialus valdymo organas yra Administravimo grupė.

2023-2024 m. laikotarpiui visuotinio narių susirinkimo išrinkti keturi Administravimo grupės nariai:
Tomas U. (Mokyklos mokytojas),
Elena P. (Saulės ir Dangaus klasių vaikų mama),
Indrė V. (Mokyklos administratorė ir Draugų, Džiaugsmo ir Kalno klasių vaikų mama),
Sigita A.N. (Mokyklos finansininkė, Saulės klasės vaiko mama).

Administravimo grupės pirmininku išrinktas – Tomas U.
Administravimo grupei galite rašyti adresu admingrupe.asociacija@zaliojimokykla.lt

Jei esate Žaliosios mokyklos ar Žaliojo darželio bendruomenės nariu kviečiame ir Jus tapti asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė nariu! Jums tereikia užpildyti paruoštos formos prašymą bei pasirašytą atsiųsti elektroniniu paštu: asociacija@zaliojimokykla.lt . Elektroniniu formatu siunčiamas pasirašytas prašymas gali būti skenuotas arba nufotografuotas. Jei nėra galimybės pasirašyti popierinį variantą, galima pasirašyti jį elektroniniu parašu, pavyzdžiui, naudodamiesi https://www.gosign.lt/lt/. Jei šitas variantas taip pat yra netinkamas, galima užpildyti prašymą ir atsiųsti adresu: asociacija@zaliojimokykla.lt Word formatu, o vėliau atspausdintą pasirašytą dokumentą išsiųsti paštu (adr. Malūno g. 39, Skirgiškių k. Vilniaus r. LT-15143) arba perduoti mokytojams.

Prieš pildydami prašymą susipažinkite su asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė Įstatais, Įstojimo, išstojimo bei pašalinimo iš narių tvarka, Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžių nustatymo ir mokėjimo tvarka bei Privatumo politika (dokumentų nuorodos pateikiamos žemiau).

Visus dokumentus asociacijai Žalioji Valdorfo bendruomenė siųskite asociacija@zaliojimokykla.lt .

Ačiū, kad esame kartu.
Žaliosios Valdorfo bendruomenės Administravimo grupė

Asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė dokumentai:

Asociacijai teikiamų dokumentų formos:

Kontaktai:

Asociacija Žalioji Valdorfo bendruomenė
įmonės kodas: 305621551
adresas korespondencijai: Malūno g. 39, Skirgiškių k. Vilniaus r. LT-15143
Atsiskaitomoji sąskaita banke: Nr. LT717044090100871398,  AB SEB Bankas
Tel. 8 (652) 12 333