Telefonų naudojimo politika

Telefonų naudojimų politikos aprašymai ir pagalbos šeimoms resursai.

Telefonų surinkimas. Mokantis reikalinga susikaupti ir bendrauti palankesnė aplinka. Pastebime, kad tvarka, kai mokinys telefoną laiko kuprinėje, sukuria nemažai progų jį turėti su savimi slapta ir naudotis. Tai atitraukia dėmesį nuo pamokų ir buvimo su kitais mokiniais pertraukų metu. Siekiant sukurti mokytis ir bendrauti palankesnę aplinką, visi telefonai (jais laikomi ir Išmanieji laikrodžiai su telefono funkcija) mūsų mokykloje surenkami ryte ir atiduodami po pamokų.

Telefonų naudojimas. Telefonais mokiniai nesinaudoja pamokų, pertraukų, renginių, būrelių, klasės išvykų, Popiečio grupės (1-4 kl.) ir Popiečio klubo (5-10 kl.), žygio iš Bratoniškių į Skirgiškes (1-2 kl.) metu. Prieš pamokas ir po jų, renginių ar būrelių mokykloje bei jos teritorijoje telefonu mokiniai naudojasi tik būtinu atveju kaip ryšio priemone. Mokymosi tikslais telefonai naudojami valdorfo pedagogikos ribose – laisvai. Apie ribas sprendžia pamoką vedantys mokytojai. Mokyklos išvykose galioja panaši tvarka kaip mokykloje, tikslesnę nustato išvyką organizuojantys mokytojai. Mokytojai pamokų metu telefonais nesinaudoja ir laiko garsą išjungtą, išskyrus būtinuosius atvejus, tokius kaip trauma ir kiti su sveikata susiję dalykai, nusikaltimas, gaisras, audra.

Telefonų laikymas, surinkimas ir atidavimas. Mokinių telefonai laikomi specialiose rakinamose spintelėse. Surenka pirmos pamokos mokytojas, išdalina – vedantis paskutinę pamoką. Mokiniui prireikus išvykti, telefoną atiduoda mokytojai, kurie tuo metu atsakingi už klasę. Renginių, būrelių metu, vykstant Popiečio grupei ir klubui, telefonus mokiniai laiko kuprinėse.

Būtinoji komunikacija. Esant neatidėliotinam poreikiui, tėvai gali rašyti žinutę klasės mokytojams, šie perduoda informaciją mokiniams. Ypatingais atvejais, nepasiekdami mokytojų, tėvai gali kreiptis į administratorę mokyklos svetainėje nurodytais kontaktais.

Pažeidimai. Pastebėjus tvarkos pažeidimus, telefonas yra paimamas, atvejis registruojamas. Atiduodama po pamokų (lankantiesiems Popiečio grupę ir klubą – išeinant iš jo), informavus tėvus apie pažeidimą raštu. Įvykiams kartojantis, taikoma priemonė – pokalbis su vaiku ir tėvais, su klasės auklėtojais/kuratoriais (taikomos elgesio priežiūros priemonės, numatytos mokyklos mokinių elgesio taisyklėse).

Esant klausimų, galite kreiptis į klasės mokytojus.
Mokinių elgesio taisyklės >>> 

RESURSAI

Pagalba ir patarimai globėjams dėl telefonų ir ekranų naudojimo ir saugumo internete.

Rekomendacijos šeimoms (plačiau skaitykite Skaitmeninės etikos centro tinklalapyje):

  1. Numatykite šeimos laiką, kada visi būna be telefonų ar kitų ekranų. Tai gali būti skaitymo laikas, stalo žaidimų ar pokalbių laikas su šeima, žygiai. Svarbu pavyzdžiu parodyti, kad laikas be ekranų yra prasmingas bei reikalingas.
  2. Apginkite miegą – jokių ekranų likus valandai iki miego. Saugokite vaikus nuo naudojimosi telefonais miego metu. Geram miegui padės aktyvi fizinė veikla, mankšta.
  3. Ribas nustatykite visi drauge. Įtraukite vaikus planuodami ekrano laiką bei laiką be ekranų. Šiuos susitarimus kartkartėmis peržvelkite. Susitarimai turi galioti visiems šeimos nariams. Venkite ekrano laiką naudoti kaip apdovanojimą.
  4. Suteikite vaikams būtinų įgūdžių. Kalbėkites su vaikais apie skaitmenines rizikas, ekrano priklausomybę. Papasakokite apie jų amžiui tinkamus veiksmus. Būkite atidūs, nesmerkite ir domėkites vaikų pomėgiais. Anonimiškai pranešti apie internete aptiktą netinkamą turinį galite čia.

Rekomenduojame e-etika.lt šaltinius tėvams ir globėjams apie ekrano laiką, sesktingą, pornografiją, socialinius tinklus, žaidimus, tėvų kontrolę, e.patyčias, saugumą ir kritinį mąstymą.