Veikla ir valdymas

Žalioji mokykla – bendruomenės sukurta įstaiga, kurioje taikomi horizontalaus valdymo principai. Veikla vykdoma pasidalinus atsakomybes tarp trijų grupių: koordinavimo grupės, mokytojų kolegijos ir administravimo grupės. Jos papildomai gali steigti ir išformuoti  temines darbo grupes.Grupėse sprendimai priimami bendru sutarimu. Mokyklos vadovas – Egidijus Kabošis. Kolegialus valdymo organas – Koordinavimo grupė. Mokyklos steigėjas – Asociacija Žalioji Valdorfo Bendruomenė >>>

 • Koordinavimo grupės atsakomybėje: (Grupės sudėtis ir kontaktai>>>)
  • Mokyklos teisėtumas, legalumas
  • Mokyklos finansai
  • Mokyklos vystymas
  • Mokyklos veikimas (viskas veikia, kas turėtų veikti)
  • Politika (santykiai su valstybės tarnautojais ir politikais)
  • Informacijos judėjimas tarp įsteigtų grupių
  • Dalyvavimas asociacijose
  • Tėvų vaidmuo mokyklos veikime
  • Ilgalaikiai mokyklos tikslai
  • Paramos renginiai
  • Mokyklos identitetas
  • Vertybės
  • Privatumo politika
 • Mokytojų kolegijos atsakomybėje: (Kolegijos sudėtis ir kontaktai>>>)
  • Mokyklos identitetas
  • Vertybės
  • Pedagogikos kryptis
  • Kasdienės mokyklos veiklos (pamokų) užtikrinimas
  • Ugdymo kokybė
  • Mokytojų atranka ir įdarbinimas
  • Personalo atranka ir įdarbinimas
  • Mokytojų mokymasis
  • Dalyvavimas asociacijose
  • Vaiko gerovės grupė
  • Metų rato šventės ( Rugsėjo 1, Mykolinės, Žibintai, Advento spiralė)
  • Tinkama komunikacija su klasės tėvais (klasės mąstu)
  • Komunikacija su tėvais (mokyklos mąstu, kolegijos veiklos ribose)
  • Praktikantai
  • Papildomas vaikų ugdymas (būreliai)
  • Popiečio grupė
  • Priėmimas
  • “Mokinių tarybos” (ar kitokiu pavadinimu) kūrimas
  • Papildomi ugdymosi projektai
  • Privatumo politika
 • Administravimo grupės atsakomybėje: (Grupės sudėtis ir kontaktai>>>)
  • Kasdienis organizacijos koordinavimas
  • Operatyvinių klausimų valdymas
  • Administracija perima sprendimus bei apibrėžtą veiklos politiką iš Koordinavimo grupės ir Mokytojų kolegijos ir siekia tarnauti pedagogų, tėvų ir mokinių poreikiams
  • Informacijos apie mokinius valdymas
  • Informacijos apie šeimas valdymas
  • Kasdienė buhalterija
  • Kasdieniai dokumentai
  • Mokyklos sutartys
  • Kasdienis ūkis
  • Krepšelis ir kiti praktiniai teisiniai santykiai su valstybe
  • Interesantų priėmimas
  • Komunikacija mokyklos viduje (administravimo veiklos ribose)
  • Komunikacija su išore
  • Reklamos projektai
  • Mokyklos statyba
  • Mokyklos atstovavimas
  • Privatumo politika

Teminės veiklos grupės: www.zaliojimokykla.lt/veiklos-grupes