Žaliosios mokyklos mokytojo kelias nuo naujoko iki patyrusio mokytojo

Skiriame dėmesio mokytojo darbo kokybės procesams siekdami užtikrinti kuo kokybiškesnį, tolygesnį ugdymo procesą, mokyklos vertybių, valdorfo pedagogikos metodo tęstinumą, gerą mokinių, mokytojų ir šeimų savijautą mokykloje. Visą mokytojų kelionę, kai mokykloje bendradarbiaudami kuriame mokymosi erdves, procesus, santykius, sutrumpintai pavadinome mokytojo keliu. Šis trumpas aprašas pateikiamas visiems, kad bendruomenėje ir visuomenėje įsivyrautų teisingas ir aiškus tapimo valdorfo mokytoju suvokimas.

PEDAGOGIKA
Žaliosios mokyklos mokytojo kvalifikacija kaupiama apjungiant žinias, savo ir kitų patirtį, saviugdą. Mokykla kvalifikacijos kėlimui skiria tam tikrą sumą per metus ir numato galimybę pritaikyti tam tvarkaraštį. Žaliosios mokyklos kokybės poreikis, kad mokytojai pirmiausia mokytųsi valdorfo pedagogikos, pasirinkdami tinkamiausių būdų derinį.

Mokymosi būdai, išvardinti atsitiktiniu eiliškumu:

 • Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos organizuojamas Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursas.
 • Mokymasis tiesiai iš patyrusių valdorfo mokyklų mokytojų, dalyvaujant jų pamokose, organizuojantis pokalbius, stažuotes
 • Mokymasis klasės komandoje, su mokymosi draugu ar teminėje grupėje.
 • Užsienio lektorių valdorfo pedagogikos kursai Lietuvoje ir užsienyje.
 • Mokyklos, giminingų įstaigų teminiai seminarai.
  Metiniai tarpmokykliniai valdorfo mokytojų patirties pasidalijimo seminarai (pradinės pakopos, vidurinės pakopos ir vyriausios pakopos).
 • Apsilankymai, stažuotės valdorfinėse vasaros stovyklose.
 • Metodinė biblioteka.
 • Starto kursas naujiems kolegoms kiekvienų mokslo metų pradžioje.
 • Kiti neįvardinti ar nesugalvoti būdai, kurie veda prie to paties tikslo.
 • Pedagoginiai, psichologiniai, įdomūs mokytojui pagal dalyką ar tiesiog teminiai seminarai.
 • Valstybinis pedagoginis išsilavinimas – pageidautinas. Privalomas – dirbant vyresnėse ir gimnazinėse klasėse.

SAVIUGDA
Viso bendradarbiavimo metu skatinama mokytojų saviugda asmeniškai priimtinu būdu. Mokytojo darbas visų pirma yra darbas su savimi. Mokykloje organizuojami nuolatiniai saviugdos užsiėmimai, mokytojams finansuojami mokyklos.

LYDĖJIMAS
Viso bendradarbiavimo metu vyksta lydėjimas mokytojo keliu.

 • Kuravimas.
 • Pedagoginis mentoriavimas.
 • Pagalba atliepiant reikalingą temą. Patirtis kaupiama ir perduodama skirtingais būdais – vieni mokytojai ką tik ruošėsi ir tam tikroje klasėje vedė pamokas tema, kurios kolegai reikia mokymuisi, kiti kaupia tam tikro dalyko ekspertizę. Kreipiantis konkrečios pagalbos, atsiliepiama.
 • Komandinis darbas klasėje (pozicijose, kur Žaliojoje mokykloje dirba du klasės mokytojai).
 • Klasėje mokančių kolegų susirinkimai (Klasių kolegijos).
 • Periodiškai vykstanti savipagalbos grupė.
 • Metų pokalbis.
 • Atvira pokalbiams apie mokytojo kelią, galimą ir reikalingą pagalbą Personalo grupė.
 • Veikimas ne po vieną, pasitelkiant į pagalbą kolegas ir jau sukurtas pagalbos sistemas.
 • Esant poreikiui taikomi įvairūs kiti konsultavimo, refleksijos metodai (pavyzdžiui, komandinė ar asmeninė supervizija).

KOLEGIJA
Kolegija – bendras mokyklos mokytojų susirinkimas, vykstantis kartą per savaitę suderintu grafiku visus mokslo metus. Ilgosios kolegijos – visos darbo dienos Kolegijos, vykstančios mokinių atostogų metu. Kolegija – pedagoginių klausimų širdis, pedagoginių situacijų aptarimo vieta, pagalbos prašymo laikas, susitikimai, mokymasis, plačioji mokyklos informacija.

DALIJIMASIS PATIRTIMI
Patyręs valdorfo mokytojas susieja žinias, savą ir iš kolegų perimtą patirtį, saviugdą. Patyręs mokytojas tampa kitų mokytojų mentoriumi. Kolegijoje ar darbo grupėse patyręs mokytojas nuolat augina savo patirtį, mokydamasis įdomių ar reikalingų sau dalykų bei dalindamasis patirtimi. Dalijimasis patirtimi ją gilina.