Mokyklos kūrimas – pirmiausia darbas su savimi

Mokyklos kūrimas – pirmiausia darbas su savimi

Vytenis Meškauskas, Pranciškus Antanas Janonis
(9, Miško, klasė)

Miško klasę, tada 17-a mokinių, nuo pirmos iki 8-os klasės kūrė, vienijo, vedė į žygius, lydėjo, mokė Egidijus Kabošis. „Mano pirmieji įspūdžiai apie Egidijų, mokiusį mane nuo pirmos klasės – kad tai didelis, stiprus, drą-sus, ištvermingas žmogus. Per pamokas būdavo griežtesnis, per pertraukas mėgdavo pajuokauti. Pamokas Egidijus dėstė įdomiai, buvo viskas aišku“, – prisimena Vytenis. Pranciškui, susipažinusiam su Egidijumi, trečioje klasėje, labiausiai yra įsiminę iš buvimo kartu su šiuo klasės mokytoju bendri žygiai, pajuokavimai ir įdomios pamokos. Read more