Intuityvioji pedagogika Žaliojoje mokykloje

Vilma Kraelskaitė
Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla 2017 m. laimėjo Nordplius Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos paramą ir dalyvavo projekte “Intuityviosios pedagogikos plėtra Lietuvoje”. Projekto metu buvo bendradarbiaujama su mokytojais iš Švedijos Sulviko mokyklos ir Žaliosios mokyklos mokytojai dalyvavo dviejuose intuityviosios pedagogikos seminaruose – Lietuvoje ir Švedijoje. Seminaras Lietuvoje įvyko 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 4 d., į jį atvyko intuityviosios pedagogikos pradininkai, Sulviko mokyklos mokytojai Peras Albomas ir Meretė Lovlie. Seminare dalyvavo 45 mokytojai iš Žaliosios, Vilniaus, Atvirosios, Kauno, Klaipėdos Valdorfo mokyklų. 2018 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 5 d. 14 mokytojų iš Žaliosios Valdorfo mokyklos dalyvavo intuityviosios pedagogikos seminare Švedijoje, Sulviko mokykloje.

Pavadinimą “Sulvikas” (šved. Solvik) anksčiau ar vėliau išgirsta visi Lietuvos Valdorfo bendruomenės nariai. Daugiau nei dešimtmetį į Sulviko mokyklą tobulintis važiuodavo mokytojai iš Vilniaus Valdorfo mokyklos, tame tarpe ir tie, kurie vėliau inicijavo Žaliosios mokyklos steigimą – kaip Tomas ir Virginija. Sulviko mokykla su savo erdve, atmosfera, pedagogine kryptimi tapo įkvėpimo šaltiniu kuriantis Žaliajai mokyklai.

Šiemet džiaugiamės ypač glaudžiais ryšiais su Sulviko mokykla. Pavasarį Žaliojoje mokykloje lankėsi ir seminarą vedė Peras Albomas, intuityviosios pedagogikos pradininkas ir vienas iš Sulviko mokyklos Švedijoje kūrėjų.  Jau ne vieną dešimtmetį jis veda intuityviosios pedagogikos seminarus visame pasaulyje, o tai buvo pirmasis jo vizitas Lietuvoje. Ypatingas jausmas priimti Perą būtent Žaliojoje mokykloje, o taip pat suteikti erdvę dalyviams iš bene visų Lietuvos Valdorfo mokyklų.

Rugpjūčio mėnesį gausus Žaliosios mokyklos mokytojų būrys apsilankė Švedijoje vykusiame intuityviosios pedagogikos seminare.  Iš tiesų, matant Sulviko mokyklos erdvę – pastatų architektūrą ir išdėstymą, laukinį gamtovaizdį vos už keliolikos metrų nuo mokyklos, nesunku atrasti sąsajų su Žaliąja mokykla, taip pat besikuriančia atskiruose pastatuose be koridorių, apsupta laukinių pievų ir miško. Sulvike lankėmės vasaros atostogų metu, todėl neteko betarpiškai pajusti klasių atmosferos. Bet patys dalyvavome įvairiose veiklose ir, tikiu, pajutome čia vyraujančią laisvės, atsipalaidavimo, pagarbos dvasią.

Pagrindinės intuityviosios pedagogikos seminaro veiklos – dainavimas, piešimas, muzika, žaidimai. Kaip sako pats Peras: “Kai mes, suaugę, pajuntame, kaip smagu yra kartu žaisti be jokių lūkesčių ir tikslų, priartėjame prie vaikų gyvenimo būdo. Tada esame labiau “čia ir dabar” ir iš esmės laimingesni. Kartu žaisdami suartėjame, nebijome, nesislepiame vieni nuo kitų”.

Šiemet į jau tradiciniu tapusį Intuityviosios pedagogikos seminarą Sulvike susirinko apie 150 dalyvių iš visos Europos. Ypač daug buvo vokiečių, čekų, slovakų, na, ir lietuvių. Didžioji jų dalis – pedagogai Valdorfo ir kitokiose mokyklose, taip pat socialiniai pedagogai, darželių auklėtojai, įvairių meno projektų rengėjai ir tiesiog tėvai. Dienos programa prasidėdavo Verbek dainavimu, kurį vedė Peras. (Verbek dainavimas – 20 a. pradžioje sukurta terapinė balso ir dainavimo technika, pavadinta švedų dainininkės Valborg Werbeck-Svärdström vardu. Ji išdirbo šią techniką padedama R.Štainerio.) Po to skirstydavomės į euritmijos, žaidimų, piešimo, kalvystės, sodininkystės, darbelių užsiėmimus. Popietę – Verbek dainavimo pratybos su mokytoja Sinikka, bei pasirinkti piešimo, kalvystės ar žaidimų užsiėmimai. Vakare – žaidimai ir pokalbiai su Peru.

Žaliosios mokyklos mokytojų paklausėme, kas seminare paliko didžiausią įspūdį, kokias intuityviosios pedagogikos apraiškas jie mato Žaliojoje mokykloje ir kaip ją taiko savo darbe.

Mokytoja Natalija: “Supratau, kodėl Žalioji mokykla yra tokia, kokia yra ir iš kur ji semiasi įkvėpimo. Anksčiau man tarsi nebuvo visai aiški Žaliosios mokyklos idėja, vertybinis pamatas. Pabuvus Sulvike, viskas atsistojo į savo vietas.

Sulvike rinkausi dalyvauti piešimo užsiėmimuose. Beveik kasdien darydavom praktiką „Karuselė“. Kiekvienas imame baltą lapą, brėžiame brūkšnį ir ratu perleidžiam savo lapą kitam. Dažnai taip nutinka, kad suaugęs ar vaikas pasiėmęs lapą popieriaus ar kreidelę tarsi susikausto: ar aš sugebėsiu?  Kaip atsipalaiduoti nuo minčių, kaip ir ką nupiešti, kad tiesiog būtų drąsu piešti?! Kai lapą sukame ratu, tarsi pasidaliname atsakomybę tarpusavyje, ir vis tiek yra rezultatas. Nebūtina iš pradžių išsikelti tikslą, rezultatas vis tiek yra. Tai piešimas be proto, iš intuicijos.

Peras paliko įspūdį. Nuostabu stebėti, kaip jis, būdamas virš 80 metų, supasi ant virvinių sūpynių.

Ar Žaliojoje mokykloje yra daug intuityviosios pedagogikos? Iš man pažįstamų Lietuvos Valdorfo mokyklų mūsų mokykloje jos daugiausia. Pradedant nuo personalo atrankos, mokytojų, baigiant pamokų eiga. Aš pati mokydama rusų kalbos vadovaujuosi savo pajautimu. Kai veikiu iš esamo momento, su vaikais atsiranda stipresnis ryšys, ir pamokos vyksta sklandžiau. Dažnai po „pagal šabloną“ paruoštų pamokų išeidavau su jausmu, kad pamoka neįvyko. O kai visais jutimais skenuodavau, kas vyksta klasėje, spontaniškai atliepdavau esamai situacijai. Žiūriu į vaiką, kaip jis nusiteikęs tą dieną. Gal klasėje vyksta „aiškynės“, gal mergaitės susipyko, o tarp berniukų irgi karas. – Turiu prisitaikyti prie situacijos, juk visą emocinį krūvį jie atsineša į klasę. Intuityviai sprendžiu, kaip panaudoti medžiagą, kad jie įsitrauktų į pamoką. Man atrodo, kad tai veikia. Vaikai – iš prigimties smalsūs, svarbu neatmušti jų noro, ir jie patys parodys kelią, kaip jiems lengviausia mokytis.“

Mokytojas Gintas. „Didžiausią įspūdį paliko kalvystės užsiėmimai. Sulviko kalvėje – daug priekalų, žaizdrų, įrankių. Dirbome dideli būriu. Kai daugiau žmonių, lengviau mokytis iš kitų klaidų. Vadovas suteikė erdvės kiekvieno mūsų bandymams ir fantazijai. Kasdien prieš užsiėmimą užkurdavau visus žaizdrus. Smagu. Ir nusikaliau gražų peilį pagal senąjį vikingų pavyzdį.

Ir Žaliojoje mokykloje įvairūs procesai, tiek pedagoginis, tiek administracinis, teka tarsi savaime su nežymiais „pavairavimais“, nėra šablonų, instrukcijų. Kaip ir meistravonės per mano pamokas – kažką truputį parodau, iri vaikai „nusimeistravoja“ į tokias netikėtas puses, apie kurias net negalvojau.“

Mokytojas Vytas. „Paliko įspūdį balso pamokos su Sinikka. Kaip struktūruotai, suprantamai ji pateikia medžiagą. Ir kaip prikausto visų dalyvių dėmesį. Po Verbeck dainavimo jutau poveikį mano gilesniems sluoksniams – tarsi kažkas vyktų kūne, jausmuose, mintyse. Kažką subtilaus viduj sujudino.

Pirmąkart dariau euritmijos pratimus. Nors salė buvo kone sausakimša, o joje 30 laipsnių karštis, netgi toj žmonių masėj pasijuto subtilus poveikis. Tarsi manyje būtų labai švelniai pasižadinę kažkokie jutimai. Šis seminaras ne tik apie žinias, o tokių yra dauguma. Intuityvioji pedagogika visų pirma teikia patyrimą, suvirpina vidines stygas, ir tai sunku išreikšti žodžiais.

Reikėtų ir pedagogikoj taikyti kuo daugiau patyrimo. Mokytojas yra tam, kad sužadintų gilesnius klodus, kažką vaike suvirpintų.  Tai paliečia jį giliau ir pasilieka ilgam. Ne visada lengva papasakoti, tarkime, apie Afriką per patyrimą arba apie matematiką per patyrimą. Bet svarbu būsena, kurią turiu kaip mokytojas.”

Tikimės ir toliau bendradarbiauti su Sulviko mokykla. Būdami Švedijoje Perą Albomą dar kartą pakvietėme pasisvečiuoti Žaliojoje.

Vilma Kraelskaitė

Egidijaus K. foto