Pilietinė akcija „Medžiai – gyvybė!“

2023 metų pirmąją gruodžio savaitę 15 Lietuvos mokyklų, priklausančių pasauliniam UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklui, tarp jų ir Žalioji mokykla, minėjo jo 70-metį. Šio tinklo įkūrimą inspiravo Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, tad žmogaus teisės buvo centrinė veiklų tema. Mokyklos dalyvavo protmūšyje, pilietinėje akcijoje dėl miškų išsaugojimo, plakatų konkurse (kurį inicijavo JAV Ambasada) ir sulaukė video sveikinimų iš įvairių organizacijų atstovų.

Ta proga iniciatyvūs Žaliosios mokyklos penktos ir šeštos mokiniai surengė tylią pilietinę akciją, pavadinimu „Medžiai – gyvybė!“, kuria protestavo prieš miškų kirtimus ir skatino išsaugoti Lietuvos girias. Per gamtos pamokas šeštokai sužinojo, kad net nuvirtę, nebegyvi medžiai iš tiesų yra pilni gyvybės, palaikančios visą miško ekosistemą, todėl beatodairiški medžių kirtimai kelia grėsmę ne tik miško, bet ir žmonių gerovei ir gyvybei.