Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla priimta į UNESCO mokyklų tinklą

2023 m. Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla buvo priimta į UNESCO asocijuotų mokyklų tinklą (ASPnet) ir tapo šešiolikta šio tinklo nare Lietuvoje. UNESCO – tai didžiausias tarptautinis Jungtinių Tautų narių mokyklų tinklas, veikiantis taikos, tarpusavio supratimo ir tarptautinės tolerancijos labui.

ASPnet tinklo mokyklos orientuojasi į tris tematines sritis: globalaus pilietiškumo ir taikos kultūros, darnaus vystymosi ir darnaus gyvenimo būdo, tarpkultūrinio pažinimo, pagarbos kultūrinei įvairovei bei paveldui.

2023 m. lapkričio 7 d. Žaliojoje mokykloje svečiavosi Dalia Stabrauskaitė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo programų vadovė. Ji pristatė šio tinklo veiklą, vertybes ir galimybes.