Papildomas priėmimas 2024 06

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla priimtų 12-16 metų amžiaus vaikus į specialiųjų ugdymosi poreikių klases. Reikalingos Psichologinės Pedagoginės tarnybos išvados, kuriose vaikui nustatyti dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Daugiau informacijos:

Raimonda tel. 067690890 ; raimonda@zaliojimokykla.lt

Elenos P. fotografija