Kvietimas į asociacijos Žalioji Valdorfo Bendruomenė steigimą

Žaliosios mokyklos bendruomenei.

Augdami kartu su mokykla, ne kartą esate girdėję, kad mokykla yra tai, ką kuriame patys. Žaliosios mokyklos fenomenas, jos kūrimas, veikimas atrodo kaip nedidelis bendruomeniškumo stebuklas Vilniaus pakraštyje.

Atėjo laikas, kada reikia žengti dar vieną žingsnį, kuris leistų pagal Lietuvos valstybės įstatymų reikalavimus, įgyvendinti esamą bendruomeninės mokyklos modelį ir dokumentuose ir tikrovėje. Vyks asociacijos Žalioji Valdorfo Bendruomenė steigimas.

Asociacija perims dalininko teises ir pareigas iš dabartinio steigėjo asociacijos Paramos valdorfo pedagogikai bendrija, vykdys ir plės veiklą vadovaudamasi asociacijos įstatais ir impulsais iš bendruomenės, gimsiančiais susidariusioje erdvėje. Sprendimas steigti asociaciją priimtas mokyklos koordinavimo grupėje, 2020 m. balandžio 29 d. Nuo to laiko vyksta paruošiamieji darbai.

Asociacijos nariais kviečiami tapti visų besimokančių mokykloje vaikų šeimų atstovai. Taip Žaliosios mokyklos tėvų bendruomenė taps mokyklos savininku, asociacija – vieninteliu dalininku.

Pagal Švietimo įstatymą, savininkas privalo užtikrinti mokyklos ūkio išlaidų finansavimą. Tuo tikslu tėvai būdami asociacijos nariais mokės nario mokestį asociacijai. Mokyklos mokestis bus ir toliau mokamas pagal mokyklos Finansų grupės nustatytą ir Koordinavimo grupės patvirtintą tvarką, tik asociacijos narių vaikams bus taikoma asociacijos nario mokesčio dydžio užskaita.

Būdami asociacijos nariais tėvai valdys asociaciją ir mokyklą: asociacijos visuotinis narių susirinkimas rinks ir tvirtins mokyklos Koordinavimo grupės narius ir asociacijos Administravimo grupės narius. Visi asociacijos steigimo susirinkime dalyvavę ir steigimo dokumentus pasirašę asmenys tampa jos nariais.

Naujai steigiama asociacija atveria kelius dideliam kiekiui bendruomenės veiklų, formų, iniciatyvų, kuo galite įsitikinti skaitydami įstatus.

Dėmesio!

Steigiamasis asociacijos ŽALIOJI VALDORFO BENDRUOMENĖ susirinkimas įvyks rugsėjo 4 d. 18:00 Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje.

Darbotvarkėje:

  • Asociacijos įsteigimas, įstatų patvirtinimas.
  • Administravimo grupės narių rinkimas ir patvirtinimas.
  • Narių priėmimo ir Nario mokesčio tvarkų patvirtinimas.
  • Šventė :)

KVIEČIAME :

  • Pasižymėti datą ir atvykti, dalyvauti istoriniame įvykyje. 2020 09 04 18:00
  • Skaitykite įstatus ir prisidėkite prie jų tobulinimo, rašykite pataisymus.
  • Skaitykite Narių priėmimo ir nario mokesčio tvarkas ir prisidėkite prie jų tobulinimo, rašykite pataisymus.

Dokumentų nuoroda: https://www.zaliojimokykla.lt/asociacija/

Kontaktai pataisymams: rastine.asociacija@zaliojimokykla.lt

Koordinavimo grupės vardu,

Egidijus Kabošis ir

Sigita Adomaitytė-Navikienė