Paremk dabar

Net ir keli eurai turi vertę. Visos Jūsų paaukotos lėšos papildys mokyklos biudžetą, bus skirtos mokyklos kūrimui – naujų mokyklos pastatų statybai bei kitoms mokyklos reikmėms.

Kviečiame prasmingai remti.

Paremti