Основна інформація щодо прийому українців

(Lietuviškas tekstas puslapio apačioje)

Основна інформація щодо прийому українців до Вільнюської вальдорфської “Зеленої школи”.

Вільнюська вальдорфська “Зелена школа” надає навчальну допомогу сім’ям із України, що постраждали від війни. Приймаємо дітей на навчання у класи. Передбачені кілька способів та етапів:

 1.  Вже зараз учням різного віку можна звернутися до школи і потрапити майже у всі наявні класи, де проходить навчання. Спираючись на загальну інформацію (див. посилання внизу), подумайте, чи підходить Вашим дітям це середовище, педагогіка, місце занять, а тоді реєструйтесь, заповнивши анкету.
 2. Коли набереться більша кількість дітей, плануємо створити один клас україномовних дітей різного віку із україномовним куратором.

Планується до літніх канікул всім учням-українцям у школі провести програму соціальної адаптації: (1) навчаючись у спільних класах, діти живуть, діють, граються разом з усіма учнями цього класу; (2) в українському класі – мистецтва, рух, ліс, ігри, соціальні заняття. Україномовний вчитель співпрацюватиме зі шкільною колегією, щоби разом задовольнити потреби дітей. У подальшому можливе складання індивідуальних планів навчання учнів, узгоджуючи програму дистанційного навчання Міністерства освіти і науки України та соціальну діяльність у школі. У “Зеленій школі” літні канікули для учнів 1-4 класів починаються 4 червня, 5-10 класів – 11 червня. У серпні, після літніх канікул, спосіб і програма подальшого навчання може бути змінена за згодою між окремою сім’єю та школою.

Про школу.

 1. Педагогіка. Керуємося вальдорфською педагогікою. Опираємося на сформований нею погляд на дитину та її потреби у різні вікові етапи її розвитку, керуємося оцінкою індивідуальних досягнень дитини та ступеня її зрілости. Ми не є догматичними, практикуємо особисто осмислену інтерпретацію педагогіки.
 2. Місце занять. “Зелена школа” розміщена поблизу Вільнюса: у 5 км від межі міста (20 км від центру), у 15 км від міста Неменчінє (одне з більших міст Вільнюського району).
 3. Транспорт.
  • Більшість учнів 1-3 класів до школи добирається громадським транспортом, автобусом №66. Routes and Timetables. Маршрут починається від зупинки Жальґіріо у Вільнюсі (Žalgirio st.). На маршруті завжди присутній хтось із вчителів/працівників школи. Від кінцевої зупинки у Скірґішкєс усі разом ідуть до школи (біля 2 км). Діти, які непевно себе почувають, ідуть із супроводжуючим.
  • Частину дітей привозять особистим транспортом, тоді до школи залишається пройти біля 500 м.
  • Ця вранішня прогулянка до школи – наша цінність; до паркувального майданчика біля самої школи дітей не довозять.
  • Учні 1-2 класів навчаються у будівлі, що знаходиться у сусідньому селі, Братонішкєс (Bratoniškės), недалеко від основної школи. Діти добираються туди сімейними автомобілями або приватним автобусом із супроводжуючим (вчитель/працівник школи). Після завершення занять учні 1-2 класів ідуть до зупинки автобуса і вертаються додому під наглядом супроводжуючого.
 4. Про школу (актуальна інформація).
  • Цьогоріч у школі працюють класи з 1-го по 10-тий, у кожному по 20-28 учнів. Паралельних класів немає, школа задумана невеликою. До 6-7 класу у кожному класі працюють 2 вчителів, які ведуть майже всі уроки. Заняття з музики, танців та іноземних мов (із першого класу діти вчать англійську та російську мови) ведуть учителі-предметники, також проводяться заняття із майстром різьби по дереву. У старших класах заняття проводять учителі-предметники, кожним класом опікується команда із двох вчителів. Кожен клас має свою аудиторію для занять – свій “дім”, це особливо важливо для молодших класів.
  • Учні 1-2 класів у школі отримують підобідок та обід. З 3-го класу діти приносять підобідок самі, а гарячий обід отримують у школі. Працює група продовженого дня, в якій учні під наглядом дорослого можуть пробути від закінчення занять до вечора і разом із ним громадським транспортом повернутися додому.
  • Знаходячись у школі, діти не користуються мобільними телефонами, розумними пристроями, програвачами музики без дозволу вчителя. Навчання у “Зеленій школі” фінансується спільними внесками держави та батьків учнів. Для громадян України до окремого погодження навчання у “Зеленій школі” безкоштовне.
 5.  Співпраця, контактування.
  • У вальдорфській школі важливим є співпраця вчителів-батьків-дітей. Кожний клас ділиться інформацією у класному форумі литовською мовою. У змішаному класі актуальна інформація у форумі буде перекладена англійською мовою, в українському класі інформацію будете отримувати українською мовою.
  • Інтернет-сторінка “Зеленої школи”: www.zaliojimokykla.lt
  • Facebook: www.fb.com/zaliojimokykla
  • Instagram: https://www.instagram.com/zaliojimokykla
  • Youtube: Vilnius Waldorf Green school – YouTube

Контакти для запитань:

Еміл В., +37060312663 (українською)
Еґідіюс К.: egidijus@zaliojimokykla.lt (російською, англійською)

Форма для реєстрації: https://forms.gle/8Hr5jfmY3GHZFoTG6

Tekstas lietuviškai:

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla teikia ugdymo pagalbą Ukrainos šeimoms, nukentėjusioms nuo karo. Priimame vaikus mokytis į klases. Numatyti keli būdai ir etapai:

 1. Jau dabar galima kreiptis į mokyklą ir patekti beveik į visas dabar veikiančias klases įvairaus amžiaus vaikams. Pasidomėkite, ar jūsų vaikams tinka ši aplinka, pedagogika, vietovė (nuorodos straipsnio apačioje) ir registruokitės anketoje.
 2. Susirinkus didesniam kiekiui vaikų, ketiname sudaryti bendrą mišraus amžiaus ukrainietiškai kalbančią vaikų klasę, kurią kuruotų ukrainietiškai kalbantis mokytojas.

Planuojama, kad visi lankantys mokyklą ukrainiečių vaikai iki vasaros atostogų patiria socialinę programą: t. y. (1) būdami bendrose klasėse vaikai gyvena, veikia, žaidžia kartu su visais klasės vaikais; (2) ukrainietiškoje klasėje – menai, judesys, miškas, žaidimai, socialiniai užsiėmimai. Ukrainietiškai kalbantis mokytojas bendrautų su mokyklos kolegija ir kartu pasirūpintume vaikų poreikiais. Vėliau galimas individualaus mokymosi plano sudarymas, derinant Ukrainos organizujamas nuotolines pamokas ir socialinę veiklą mokykloje. Vasaros atostogos 1-4 klasėms Žaliojoje mokykloje prasideda birželio 4 d., 5-10 klasėms birželio 11 d. Po vasaros atostogų, rugpjūtį, mokymosi būdas ir programa galėtų keistis pagal šeimos susitarimą su mokykla.

Apie mokyklą:

 1. Pedagogika. Vadovaujamės valdorfo pedagogika. Remiamės ja pagrįstu požiūriu į vaiką ir jo poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais, vadovaujamės vaiko individualių pasiekimų ir raidos vertinimais. Nesame dogmatiški, pedagogiką interpretuojame per asmeninį santykį.
 2. Vietovė. Mokykla įsikūrusi prie Vilniaus – apie 5 km nuo miesto ribos, apie 15 km nuo stambesnio miesto rajono ribos, apie 20 km nuo centro.
 3. Transportas.
  • Dauguma 3-10 klasės vaikų atvyksta viešuoju transportu, autobusu numeris 66 Routes and Timetables . Nuo Skirgiškių stotelės visi kartu ateina iki mokyklos (apie 2 km ). Ryte iš Žalgirio stotelės važiuoja mokyklos suaugęs, tad vaikas gali būti palydėtas, jei jaučiasi nesaugiai.
  • Dalis vaikų atvežami asmeniniais automobiliais. Tada ėjimo apie 500 m.
  • Rytinis atėjimas iki mokyklos – mokyklos vertybė, iki mokyklos parkingo vaikų nevežame.
  • 1-2 klasių vaikai mokosi Bratoniškėse, netoliese nuo pagrindinės mokyklos. Dalis jų atvyksta privačiu autobusiuku, dalis šeimų automobiliais. 1-2 klasės vaikai dieną baigia ir namo vyksta viešuoju transportu su lydinčiojo priežiūra.
 4. Apie mokyklą (aktuali informacija).
  • Šiemet mokykloje veikia 1-10 klasės, kiekvienoje klasėje apie 20-28 vaikus. Paralelinių klasių nėra, mokykla kuriama maža. Iki 6-7 klasės klasėje dirba du klasės mokytojai, kurie veda beveik visas pamokas. Muzikos, šokio ir užsienio kalbų (nuo pirmos klasės yra dvi užsienio kalbos – anglų ir rusų) moko dalykų mokytojai, taip pat vyksta pamokos su medžio meistru. Vyresnėse klasėse dirba dalykų mokytojai, klasėse išlaikome dviejų klasės mokytojų komandą. Pamokos vyksta vienoje klasėje, ypač jaunesnėse – klasė turi savo “namus”.
  • 1-2 klasėse vaikai maitinami priešpiečiais ir pietumis, nuo 3 klasės vaikai atsineša priešpiečius, o karštus pietus gauna mokykloje. Veikia popiečio grupė, kurioje vaikai prižiūrimi gali išbūti iki vakaro ir grįžti viešuoju transportu į miestą lydimi suaugusiojo.
  • Būdami mokykloje vaikai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais, išmaniaisiais įrenginiais, muzikos grotuvais be mokytojo leidimo. Mokslas šioje mokykloje finansuojamas bendrais valstybės ir šeimų įnašais. Ukrainos piliečiams iki atskiro suderinimo ugdymas Žaliojoje nemokamas.
 5. Bendradarbiavimas, komunikacija. Valdorfo mokykloje svarbus vaikų – tėvų – mokytojų bendradarbiavimas. Kiekviena klasė informacija dalinasi klasės forume lietuvių kalba. Klasėse, kuriose mokysitės, aktuali informacija bus išversta į anglų kalbą, ukrainietiškoje klasėje informaciją gausite ukrainietiškai.

Kontaktai klausimams:

 • Emil V. +37060312663  (ukrainietiškai, lietuviškai)
 • Egidijus K. egidijus@zaliojimokykla.lt (rusiškai, angliškai, lietuviškai)

Registruokitės šioje formoje: https://forms.gle/8Hr5jfmY3GHZFoTG6