Tuition fees

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla yra bendruomeninė, ne pelno siekianti, nevalstybinė įstaiga.

  • Iš valstybės mokykla gauna Mokymo lėšas, skaičiuojamas kiekvienam mokiniui, kurios panaudojamos pagrindinėms ugdymo reikmėms tenkinti. Ūkio lėšoms mokykla iš valstybės finansavimo negauna.
  • Kad mokykla galėtų egzistuoti, tėvai moka mokyklos mokestį.

Mokykloje kasmet statome naujas klases. 2019 metais įsteigtas Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos Plėtros fondas, kurio tikslas – įtraukti visas Mokyklos bendruomenės šeimas bei surinkti dalį reikiamų lėšų mokyklos statybos finansavimui.

Siekiame, kad mokykloje galėtų mokytis vaikai iš skirtingų finansinių galimybių šeimų.

  • Šeima, atsižvelgdama į savo galimybes gali mokėti didesnį mokestį 300-400 eurų ribose. Užpildytą formą siųskite į rastine@zaliojimokykla.lt
  • Šeima gali pasirinkti mokėti mažesnį mokestį už antrą, trečią ir kitus mokyklą lankančius vaikus.
  • Šeima gali kreiptis į Paramos fondą ir prašyti sumažinti mokestį.
  • Šeima gali kreiptis į Paramos fondą ir prašyti atidėti Plėtros įnašo mokėjimą.

Žaliojoje mokykloje veikia veiklos koordinavimo ir finansų grupės, sudarytos iš mokinių tėvų bei mokyklos darbuotojų. Šiose grupėse bendru sutarimu yra tvirtinamas mokyklos mokesčio dydis ir sistema. Koordinavimo bei finansų grupės nariu gali tapti kiekvienas mokyklos bendruomenės narys, prisiėmęs atsakomybę už mokyklos kūrimą.

Rekvizitai (kur pervesti mokestį):

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla
Įmonės kodas 304064633
Atsiskaitomoji sąskaita LT887044060008035934
AB „SEB bankas“, banko kodas 70440