Basic school

Žalioji mokykla gimė 2013 m. įsikūrus jau 25 metus dirbančios Vilniaus Valdorfo mokyklos (gimnazijos VIVA) filialui. 2015 m. vasarą įsteigėme atskirą juridinį asmenį – VšĮ Vilniaus Valdorfo Žaliąją mokyklą.

Esame nevalstybinė, bendruomeninė nepelno siekianti mokykla. Kasmet surenkame naują pirmokų klasę, mokykla sparčiai auga.

2022-2023 mokslo metus (dešimtuosius mokyklos metus) pradedame kaip pilna 1-10 klasių pagrindinė mokykla.

Mokykloje dirba 40 mokytojų (24 moterys, 16 vyrų), 2 administratorės. Iki šeštos – septintos klasės klasėje dirba du klasės mokytojai, kurie veda visas pamokas. Muzikos, šokio ir užsienio kalbų (nuo pirmos klasės yra dvi užsienio kalbos – anglų ir rusų) moko dalyko mokytojai, taip pat vyksta pamokos su medžio meistru. Vyresnėse klasėse dirba dalyko mokytojai, klasėse išlaikome dviejų klasės mokytojų komandą.

Nuo 2019 metų aktyviai sprendžiame gimnazinių, 11-12 klasių klausimą. Konsultavomės su Vilniaus ir Kauno Valdorfo mokyklomis gimnazijomis, gilinomės į akreditacijos reikalavimus bei reikiamus resursus steigiant vyriausią mokyklos pakopą. 2023 metų rugsėjo 1 dieną planuojame atidaryti 11 klasę!

Kaip ir kitose Valdorfo mokyklose, užtikriname mokinių mokymosi tęstinumą, derindami Valdorfo pedagogikos metodus, visuminio ugdymo principus bei valstybės keliamus išsilavinimo reikalavimus.