Veiklos koordinavimo grupė

Veiklos koordinavimo grupė – kolegialus valdymo organas.

Koordinavimo grupė 2020 – 2022m.:

  • Algis Č., Dangaus kl.;
  • Tomas P., Dangaus, Saulės kl., Buveinės grupė;
  • Liutauras N., Draugų, Miško kl. Steigėjo PVPB valdybos narys (Žaliosios mokyklos atstovas valdyboje), Projektavimo grupė;
  • Sigita N., Saulės, ŽaliojiViva kl. Finansų grupė;
  • Edita K., Miško,  ŽaliojiViva kl.  Steigėjo PVPB valdybos narys (Juodenėnų atstovė valdyboje), Darbščiųjų rankų grupė;
  • Indrė V., Draugų, Džiaugsmo kl., Virtuvės gr., Darbščiųjų rankų grupė;
  • Vytautas D., Saulės , Miško kl., Kolegija, Admin gr., Personalo gr., Vyr.pakopos gr.;
  • Gintas K., Saulės ,  Žalioji kl., Kolegija, Darbščiųjų rankų grupė;
  • Tomas Urbanavičius,  ŽM vadovas, ŽM mokytojas;
  • Beata S., ŽM administratorė, finansininkė.

Koordinavimo grupę sudaro įsipareigoję (įtraukimu į registrą ir pagal įstatus) ir patariantieji dalyviai. Pagal įstaigos įstatus registruotų koordinavimo grupės narių yra 7.  Patariančiųjų kiekis neribojamas (pranešę atvyksta į skelbiamus susitikimus).  Asmenys į grupę deleguojami mokyklos bendruomenės arba ateina savo iniciatyva. Koordinavimo grupės sudėtį tvirtina Metinis mokyklos susirinkimas (įvyko 2020.02.28). KG pagal įstatus taip pat dalyvauja Vš.Į. Vilniaus Žaliosios Valdorfo mokyklos vadovas ir finansininkė.

Grupės atsakomybė >>> 

KG atskaitinga mokyklos Kolegijai, Metiniam mokyklos bendruomenės susirinkimui.

Koordinavimo grupės darbo reglamentas >>

/ 2018-20 KG sudėtis /