Administravimo grupė

  • Egidijus K.
  • Indrė V.
  • Sigita N.
  • Tomas Urbanavičius.
  • Virginija G.
  • Gustė N.

Administravimo grupę sudaro įsipareigoję dalyviai –  mokyklos darbuotojai įdarbinti konkrečioms pareigoms, taip pat mokytojai ar kitas mokyklos personalas, įsipareigojęs dirbti papildomą krūvį apibrėžtose ribose  (tiekimas, ūkis, kita) ir patariantieji dalyviai.  Grupės susirinkimai viešai skelbiami kalendoriuje, patariantieji dalyviai patekti į susirinkimą gali laisvai.  Kviečiame dalyvauti! Grupės darbą organizuoja mokyklos administratorė.  Susirinkimuose dalyvauja mokyklos administratorė  ir mokyklos vadovas. Administravimo grupė atskaitinga Koordinavimo grupei.