kriterijai

Pirmokų priėmimo kriterijai ir jų eiliškumas:

 • prašymas priimti pateiktas priėmimo metų sausio mėnesio bet kurią dieną
  (tai atsakomybė bendruomenei; prašymą pateikus vėliau, vertinama ir konkreti data);
 • prašoma priimti Žaliosios mokyklos mokinio sesę, brolį, Valdorfo įstaigų darbuotojų vaiką
  (atsakomybė priimtiesiems);
 • motyvacija, įsipareigojimas dalyvauti mokyklos veikloje, įsipareigojimas priimti mokyklai kylančius iššūkius, finansinė atsakomybė
  (atsakomybė bendruomenei);
 • Valdorfo darželio vaikas
  (pedagoginis tęstinumas);
 • šeimos gyvenamoji vieta arti mokyklos
  (solidarumas su aplinkiniais gyventojais).

Pastabos

 • Priimant į mokyklą vertinama vaikų branda, o ne jų gebėjimai, pripažįstant, kad kiekvienas yra vertingas toks, koks yra.
 • Atsižvelgiama į tai, kiek klasėje gali mokytis specialiųjų poreikių turinčių vaikų.
 • Kriterijuose nenumatytas situacijas svarsto mokytojų kolegija ir, jei prireikia, koordinavimo grupė.
 • Kriterijai negarantuoja pirmumo savaime. Pavyzdys – broliai ir sesės gali būti nepriimti, atsižvelgiant į vaiko būseną, bendradarbiavimo su šeima patirtį.