Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla pasinaudojo Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vilniaus rajono
savivaldybės suteikta galimybe įsigyti vadovėlių pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Iš ES
struktūrinių fondų lėšų mokykla įsigijo vadovėlių septintos ir devintos klasių mokiniams.