Olweus

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

„Olweus“ patyčių prevencijos programa (OPPP) yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto problemas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.
OPPP pagrindiniai tikslai yra užkirsti kelią jau vykstančioms patyčioms ir sumažinti naujų patyčių atvejų atsiradimo tikimybę, gerinti mokinių tarpusavio santykius. Programa skirta ne tik kenčiantiems nuo patyčių, bet ir tiems, kurie linkę skriausti kitus.
Lietuvoje „Olweus“ programą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, koordinuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS TIKSLAI

 • Sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

Vienas svarbiausių programos tikslų yra mokyklos aplinkos ir atmosferos pertvarkymas, sumažinantis galimybes skriausti kitus ir pakantumą užgaulingam elgesiui. Mokykloje kuriama aplinka atitinkanti kriterijus:

 • Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
 • Griežtos netinkamo elgesio ribos;
 • Nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis; kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
 • Suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

PATYČIOS – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia atlieka skaudinančius veiksmus arba žemina žodžiais (persekioja) kitą asmenį, kuriam/kuriai sunku pačiam/pačiai apsiginti. Asmuo patiria patyčias, kai nuolat susiduria su neigiamais kito asmens ar asmenų veiksmais ir sunkiai gali apsiginti. Neigiamu laikome tokį veiksmą, kai vienas asmuo tyčia sužeidžia ar verčia kitą jaustis blogai. Tai gali būti daroma naudojant fizinę jėgą, žodžiais arba netiesiogiai, pavyzdžiui, išstumiant iš bendros veiklos.

Patyčių išraiškos formos:

 • žodinis užgauliojimas;
 • socialinis atstūmimas ir atskyrimas nuo grupės;
 • fizinės priekabės;
 • užgauliojimas, skleidžiant melagingas apkalbas, apgaudinėjant;
 • pinigų ar daiktų atėmimas bei daiktų gadinimas;
 • grasinant arba priverčiant kaip nors elgtis ar ką nors daryti;
 • užgauliojimas dėl rasės;
 • seksualinis priekabiavimas;
 • kibernetinis priekabiavimas.

OLWEUS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MŪSŲ MOKYKLOJE

 • 2018 m. rugsėjo mėn. mokykloje pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencinė programa.
 • Veiklos (priemonės) – mokyklos personalas supažindinamas su programa (MSG grupės), suformuotas komitetas, kuriame yra tėvų, mokinių ir mokytojų atstovai.
 • Mokyklos darbuotojai mokomi atpažinti patyčias bei gebėti į jas tinkamai reaguoti.
 • Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčių, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.
 • Mokykloje yra susitarta dėl nepriimtino elgesio teisingų ir tvirtų ribų (kas savaitę vedamos klasės valandėlės, nustatytos mokyklos ir klasės elgesio taisyklės).

Taisyklės nukreiptos prieš patyčias

 • Mes nesityčiosime iš kitų.
 • Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.
 • Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems progimnazijoje ir/arba namuose.

Naudingos nuorodos: