Valdorfo mokyklos pirmokai kviečia susitikti savo mokytoją

[skelbimas nebeaktualus]

Kviečiame dirbti klasės mokytoją

Klasės mokytojai Valdorfo mokykloje pasitinka vaikus pirmąją mokyklos dieną ir auga kartu su jais iki šeštos – septintos klasės. Jie moko savo klasę kiek įmanoma daugiau dalykų. Tokiu būdu susikuria artimas ryšys tarp klasės mokytojų ir klasės vaikų, kurio dėka vaikai gali jaustis saugūs ir matomi. Taip pat mokytojai gali sekti vaikų vystymąsi bei socialinius procesus klasėje. Jie stengiasi pamatyti konkretų vaiką, jo individualumą, jo stipriąsias bei silpnąsias puses ir kartu visą klasę kaip gyvą socialinį darinį.

Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje pradinėse klasėse dirba du klasės mokytojai ir dalykų mokytojai – muzikos, euritmijos, anglų ir rusų kalbos. Nuo 5-6 klasės atsiranda vis daugiau dalykų mokytojų. Mokykloje mokoma remiantis Valdorfo pedagogikos metodais. Būti mokytoju Valdorfo mokykloje – labai įdomus, sunkus, įvairiaspalvis, nuolatinio darbo su savimi reikalaujantis darbas.

Naujai pradėjusiems dirbti mokytojams suteikiama pedagoginė pagalba, mentorius lydi tiek kiek reikia. Pedagoginis darbas vyksta ir partnerystėje su kitu klasės mokytoju ir su vyresnių klasių mokytojais ir su visa mokyklos mokytojų Kolegija. Visi mokytojai dalyvauja kassavaitinėse kolegijose, kuriose sprendžiami pedagoginiai ir organizacniai klausimai. Kai jaučia, kad gali, mokytojai įsijungia į mokyklos darbo grupes, kurios rūpinasi įvairiais mokyklos reikalais.

Pirma ir antra klasės šiuo metu mokosi name Bratoniškėse, nuo trečios klasės – Skirgiškėse, statomoje mokykloje. Pirmų klasių mokytojai daug juda, kasdieniniai žygiai sudaro apie 4-6 kilometrus, priklausomai nuo saviorganizacijos.

Tikimės Jūsų pasiryžimo dirbti su vaikais, pasirengimo mokytis Valdorfo pedagogikos ir gebėjimo dirbti komandoje. Privalumai – gyvenimo patirtis, asmeninės saviugdos paieškos, patirtis su vaikais. Jei neturite pedagoginės patirties – nusiteikite ją įgyti. Sąlytis su Valdorfo pedagogika nebūtinas, bet jei būtų – padėtų greičiau suprasti kas ir kodėl vyksta klasėse. Svarbus gebėjimas ir pasiruošimas komunikuoti – to reikės daug – ir ne tik su vaikais – taip pat su kolegomis, su klasės tėvais.

Numatomas darbo krūvis 26 kontaktinių valandų plius 10 nekontaktinių valandų, viso 36 valandos per savaitę. Darbo užmokestis į rankas 1030 eurų. Pirmais metais papildomo krūvio nenumatome, vėliau, pagal galimybes galima apsiimti bendrųjų mokyklos reikalų.

Numatoma darbo pradžia – 2021 m. rugpjūtis.

2020–2021 mokslo metais mokykloje turime 1–10 klases, 220 mokinių, 38 darbuotojų komandą (Mokytojų komandoje dirba 21 moteris ir 15 vyrų). Kviečiame dirbti mokytojais ir vyrus ir moteris.

Rašyki, skambinki, siųski savo gyvenimo aprašymą:
personalogrupe@zaliojimokykla.lt,
tel. 8 618 05342 Vytautas D.