Basic school

2020-2021 mokslo metus pradedame kaip pilna 1-10 klasių pagrindinė mokykla.

2019-2020 metais mokykloje turime 30 mokytojų. Iki šeštos-septintos klasės klasėje dirba du klasės mokytojai, kurie veda visas pamokas. Muzikos, šokio ir užsienio kalbų (nuo pirmos klasės yra dvi užsienio kalbos – anglų ir rusų) moko dalyko mokytojai, taip pat vyksta pamokos su medžio meistru. Vyresnėse klasėse dirba dalyko mokytojai, klasėse išlaikome dviejų klasės mokytojų komandą.

Nuo 2019 metų aktyviai sprendžiame gimnazinių, 11-12 klasių klausimą. Konsultavomės su Vilniaus ir Kauno Valdorfo mokyklomis gimnazijomis, gilinomės į akreditacijos reikalavimus bei reikiamus resursus steigiant vyriausią mokyklos pakopą.

Kaip ir kitose Valdorfo mokyklose, užtikriname mokinių mokymosi tęstinumą, derindami Valdorfo pedagogikos metodus, visuminio ugdymo principus bei valstybės keliamus išsilavinimo reikalavimus.