Apie mus

Žalioji mokykla gimė 2013 m. įsikūrus jau 20 metų dirbančios Vilniaus Valdorfo mokyklos (gimnazijos ViVa) filialui. 2015m. vasarą filialas reorganizuotas į atsikirą juridinį asmenį – Vš.Į. Vilniaus Valdorfo Žaliąją mokyklą.

2013-2018 mokslo metais mokėsi 1-7 klasės. Kasmet surenkama po vieną klasę, taip plečiant mokyklą. Planuojame jau nupirktoje priemiesčio žemėje įkurti mokyklos kaimelį miesto ir kaimo vaikams, kur virtų pilnakraujis, tikruosius poreikius atliepiantis gyvenimas.