tvarkaraštis

Tvarkaraščiai gali keistis klasės mokytojų sprendimu.

1 klasė (Draugų klasė)
Pirmadienis: Periodo pamoka, Darbeliai, Euritmija, Soc.žaidimai.
Antradienis: Periodo pamoka, Anglų k., Rusų k., Dailė.
Trečiadienis: Periodo pamoka, Muzika, Kūno kult, Darbeliai, Bendras dainavimas.
Ketvirtadienis: Periodo pamoka, Anglų k., Rusų k., Etika, Pratybos.
Penktadienis: Periodo pamoka, Muzika, Kūno k., Žygis.

2 klasė (Saulės klasė)
Pirmadienis: Periodo pamoka, Euritmija, Soc.žaidimai.
Antradienis: Periodo pamoka, Anglų k., Rusų k., Darbai, Pratybos.
Trečiadienis: Periodo pamoka, Kūno kult. Muzika, Etika, Bendras dainavimas.
Ketvirtadienis: Periodo pamoka, Anglų k., Rusų k., Darbai.
Penktadienis: Periodo pamoka, Dailė, Muzika, Kūno kult.

3 kl. (Džiaugsmo klasė)
Pirmadienis: Periodo pamoka, Rusų k., Anglų k., Darbai, Nebaigti darbai.
Antradienis: Periodo pamoka, Muzika, Pratybos, Muzika, Anglų k., Nebaigti darbai.
Trečiadienis: Periodo pamoka, Dailė, Pratybos, Bendras dainavimas.
Ketvirtadienis: Periodo pamoka, Darbai, Muzika, Nebaigti darbai.
Penktadienis: Periodo pamoka, Dailė, Rusų k., Anglų k..

4 kl. (Miško klasė)
Pirmadienis: Periodo pamoka, Anglų k., Pratybos, Rusų k.
Antradienis: Periodo pamoka, Muzika, Dailė, Pratybos, Papildoma pamoka (ugdymo tenkinimas).
Trečiadienis: Periodo pamoka, Rusų k., Pratybos, Bendras dainavimas.
Ketvirtadienis: Periodo pamoka, Muzika, Darbai, Šokiai.
Penktadienis: Periodo pamoka, Anglų k., Darbai, Pratybos, Nebaigti darbai / Tvarkymasis.

5 kl. (Žalioji klasė)
Pirmadienis: Periodo pamoka, Muzika, Pratybos, Anglų k., Dailė.
Antradienis: Periodo pamoka, Pratybos, Šokis, Pratybos 2, Kūno kultūra.
Trečiadienis: Periodo pamoka, Vokiečių k., Pratybos, Darbai, Pratybos 2.
Ketvirtadienis: Periodo pamoka, Muzika, Vokiečių k., Darbai, Dailė.
Penktadienis: Periodo pamoka, Vokiečių k., Pratybos, Darbai, Kūno kultūra.

6-7 kl. (Žalioji Viva klasė)
Pirmadienis: Muzika, 1 Periodo pamoka, 2 Periodo pamoka, Lietuvių k.
Antradienis: 1 Periodo pamoka, 2 Periodo pamoka, Lietuvių k., Anglų k., Kūno kult.
Trečiadienis: 1 Periodo pamoka, 2 Periodo pamoka, Lietuvių k., Vokiečių k., Matematika.
Ketvirtadienis:1 Periodo pamoka, 2 Periodo pamoka, Lietuvių k., Vokiečių k., Matematika.
Penktadienis: 1 Periodo pamoka, 2 Periodo pamoka, Lietuvių k., Vokiečių k., Matematika, Ugdymo tenkinimas.