mokykla

Žalioji mokykla gimė 2013 m. įsikūrus jau 20 metų dirbančios Vilniaus Valdorfo mokyklos (gimnazijos ViVa) filialui. 2015m. vasarą filialas reorganizuotas į atsikirą juridinį asmenį – Vš.Į. Vilniaus Valdorfo Žaliąją mokyklą.

2013-2017 mokslo metais mokėsi 1-6 klasės. Kasmet surenkama po vieną klasę, taip plečiant mokyklą. Planuojame jau nupirktoje priemiesčio žemėje įkurti mokyklos kaimelį miesto ir kaimo vaikams, kur virtų pilnakraujis, tikruosius poreikius atliepiantis gyvenimas.

2017 metų rugsėjo pirmąją mūsų Žaliojoje mokykloje pasitiko 151 pirmos-septintos klasės mokiniai, 21 darbuotojas.