Mokestis

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla yra bendruomeninė, ne pelno siekianti, nevalstybinė įstaiga.

  •  Iš valstybės mokykla gauna mokinio krepšelį, kuris panaudojamas pagrindinėms ugdymo
    reikmėms tenkinti. Ūkio lėšoms mokykla iš valstybės finansavimo negauna.
  • Kad mokykla galėtų patenkinti visus poreikius ir egzistuoti, mokyklos tėvai moka mokyklos
    mokestį.

Siekiame, kad mokykloje galėtų mokytis vaikai iš skirtingų finansinių galimybių šeimų.

  • Šeima gali pasirinkti mokėti mažesnį mokestį už antrą, trečią ir kitus mokyklą lankančius vaikus.
  • Šeima gali kreiptis į Paramos fondą ir prašyti sumažinti mokestį.
  • Šeima, atsižvelgdama į savo galimybes gali mokėti didesnį mokestį.

Žaliojoje mokykloje veikia veiklos koordinavimo grupė, sudaryta iš mokinių tėvų bei mokyklos darbuotojų. Šioje grupėje bendru sutarimu yra tvirtinamas mokyklos mokesčio dydis ir sistema. Koordinavimo grupės nariu gali tapti kiekvienas mokyklos bendruomenės narys, prisiėmęs atsakomybę už mokyklos kūrimą.

Rekvizitai (kur pervesti mokestį):

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla
Įmonės kodas 304064633
Atsiskaitomoji sąskaita LT887044060008035934
AB „SEB bankas“, banko kodas 70440