Patikra dėl bendrojo ugdymo organizavimo nevalstybinėse mokyklose

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu , Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus specialistai atliko patikrą dėl bendrojo ugdymo organizavimo nevalstybinėse mokyklose. Vielniaus Valdorfo Žalioji mokykla – viena iš atsrinktųjų patikrai. Susitikimą prisimename šiltai, ir štai apibendrinta pažyma: http://www.smm.lt/web/lt/veikla/valstybine-svietimo-prieziura/metines-veiklos-ataskaitos

Ją galite atsisiųsti  čia >>>

Žalioji mokykla – kasmet auganti, taip pat ir klasėmis. Pažymoje rašoma, kad Žaliojoje mokykloje nesimokoma IT raštingumo.  ŠMM atstovai 2017-18 mokslo metų pavasarį, kai mokyklos vyriausieji buvo jungtinė 6-7 kl. Šiemet, kai vyriausia klasė jau 7-8, ugdymo programoje numatytos IT pamokos.