Intuityvioji pedagogika Žaliojoje mokykloje

Intuityvioji pedagogika Žaliojoje mokykloje
Vilma Kraelskaitė
Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla 2017 m. laimėjo Nordplius Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos paramą ir dalyvavo projekte “Intuityviosios pedagogikos plėtra Lietuvoje”. Projekto metu buvo bendradarbiaujama su mokytojais iš Švedijos Sulviko mokyklos ir Žaliosios mokyklos mokytojai dalyvavo dviejuose intuityviosios pedagogikos seminaruose – Lietuvoje ir Švedijoje. Seminaras Lietuvoje įvyko 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 4 d., į jį atvyko intuityviosios pedagogikos pradininkai, Sulviko mokyklos mokytojai Peras Albomas ir Meretė Lovlie. Seminare dalyvavo 45 mokytojai iš Žaliosios, Vilniaus, Atvirosios, Kauno, Klaipėdos Valdorfo mokyklų. 2018 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 5 d. 14 mokytojų iš Žaliosios Valdorfo mokyklos dalyvavo intuityviosios pedagogikos seminare Švedijoje, Sulviko mokykloje.

Read more