mokykla

Žalioji mokykla gimė 2013 m. įsikūrus jau 20 metų dirbančios Vilniaus Valdorfo mokyklos (gimnazijos ViVa) filialui. 2015m. vasarą filialas reorganizuotas į atsikirą juridinį asmenį – Vš.Į. Vilniaus Valdorfo Žaliąją mokyklą.

2013-2016 mokslo metais mokėsi 1-5 klasės. Kasmet surenkama po vieną klasę, taip plečiant mokyklą. Planuojame jau nupirktoje priemiesčio žemėje įkurti mokyklos kaimelį miesto ir kaimo vaikams, kur virtų pilnakraujis, tikruosius poreikius atliepiantis gyvenimas.

Mokyklos pristatymas prezentacijoje >>>

Skaitykite apie mokyklą plačiau >>>

Mums svarbu:

 • Kurti bendruomenišką, atvirą mokyklą, atliepiančią laiko dvasią. Nebijoti keistis atsižvelgiant į iškilusius iššūkius.
 • Taikyti horizontalaus valdymo principus.
 • Tai, kam vaikas pasiruošęs, perteikti jam maksimaliai giliai, kad su reiškiniu galėtų susisieti visais įmanomais pojūčiais. Negailėti laiko patyrimams.
 • Atsižvelgti į tikruosius vaiko poreikius ir amžiaus tarpsnius; neforsuoti mokymo, neatsakinėti į klausimus, kurie dar nekilo.
 • Mokymosi procesą išsaugoti kaip džiaugsmingą ir žaismingą bei meno prisodrintą veiklą.
 • Ugdyti harmoningai, t.y. neapleisti nei kūno, nei sielos, nei dvasios.
 • Švęsti valstybėje priimtas , t.y. krikščioniškas, religines šventes, kartu išlikti atviriems kitų religinių
  bendruomenių šeimoms.
 • Socialinį ugdymą iškelti kaip prioritetinį: negailėti laiko socialinių problemų sprendimui.
 • Puoselėti nekonkurencinę, saugią aplinką ir bendrystės dvasią, kur visi pripažįstami vertingi tokie, kokie yra.
 • Įkvėpimo, išminties semtis iš gamtos. Atsakingai ir su dėkingumu naudotis jos dovanomis.

Mokyklos vizija, tikslas, uždaviniai >>>